DayMate: rust in je dag, week en leven.


Een product met een missie, dat is DayMate zeker. Deze app geeft op een hele makkelijke manier overzicht in de dingen die je moet doen op een dag. Geen agenda, maar een stappenplan en geen fancy over-gedesignde tool, de kracht zit juist in de eenvoud. Wij zijn trots dat we deze app hebben mogen maken. En blij met het resultaat.

Iconen zijn key

Annemiek Modderman is bedenker van deze bijzondere app. De communicatie met haar zoon Vincent verliep steeds lastiger. Door zijn autisme was het soms lastig sommige taken uit te voeren. Geen onwil, maar omdat hij het vergat. Annemiek, van huis uit grafisch ontwerpster, besloot iconen te maken. Duidelijk, herkenbaar en makkelijk. Dat is eigenlijk nog steeds de essentie van de app nu.

Input van gebruikers

De voorloper van DayMate, Assist Helpt, was een eerste versie met al een hele mooie, trouwe gebruikersgroep die ook waardevolle input leverden op de app en hoe zij het gebruik hiervan ervoeren. Die input is meegenomen in de ontwikkeling van DayMate. Rust en overzicht moesten centraal staan als het ging om het ontwerp: geen afleiding, dus zo min mogelijk ruis. Alle aandacht moet uitgaan naar het icoon en het dagschema. Dat is gelukt. Less is more heeft hier meer dan ooit gegolden.

Snel contact

Een nieuwe mogelijkheid in DayMate ten opzichte van Assist Helpt is dat de gebruiker ook een begeleider kan toevoegen en deze op de hoogte kan houden van hoe de dagen zijn gegaan; welke activiteiten gingen goed en welke minder. Ook is er de mogelijkheid om de begeleider rechtsreeks te bellen vanuit de app. Dat geeft gebruikers een veilig gevoel. Soms juist ook net het zetje dat nodig is om het wél zelf te gaan doen. Hulp is immers dichtbij.

DayMate is er voor iedereen

Ook al is de app in eerste instantie ontwikkeld voor Vincent met autisme en wordt de app ook door die doelgroep veelvuldig en naar tevredenheid gebruikt; DayMate is in essentie geschikt voor iedereen. Iedereen die moeite heeft om bepaalde taken uit te voeren op een dag, of om het overzicht te behouden. Maar ook specifieke doelgroepen zoals ouderen die vergeetachtig worden, of adolescenten die net op kamers gaan kunnen baat hebben bij DayMate.

App met een missie

Dit is de eerst stap in een brede strategie die we samen met DayMate hebben uitgezet om van dit idee een succesvol digitaal product te maken. Deze eerst stap past precies bij de missie van Alledaags. Techniek zó inzetten dat het echt iets toevoegt aan dagelijkse levens. Wat ons betreft is dat hier gelukt. Vinden niet alleen wij, maar ook iCulture, De Telegraaf, Linda Nieuws en RTV Noord, bijvoorbeeld. Inmiddels is de app al meer dan 11.000 keer gedownload. En daar zijn wij best trots op.

Voor meer informatie en het downloaden van DayMate klik hier.